Anna Rutberg

Anna Rutberg föddes 1869. Föräldrar är hemmansägaren Josef Rutberg och Petronella Katarina Bröms. Josef hade handelsbod i Kalix(där Häggströmska huset nu finns) från ca 1899. Där synes Anna ha startat sin fotografibana 1907 eftersom när hon då flyttade dit benämns som "Fotografist". Hennes atelje där låg i en utbyggnad längst norrut på den långa uthuslängan längs Morjärvvägen. Hon förlorade synen på ena ögat 1940 och överlät då firman, Rutbergs fotoatelje, till systerdottern Ebba Enström. Bilden ovan ur Kalix bildarkiv. Omkring 1914 flyttade hon till egen atelje på Strandgatan där hon köpt tomt 1913.. Bilden ovan ur Kalix bildarkiv där också många av hennes negativ finns.