Engström & Granholm, TÖRE

Vem eller vilka förestod denna fotoatelje i Töre?

Fanns en Frans Gustaf Granholm i Morjärv mellan 1907 0ch 1912. Hans yrke noteras som "Ritare". Kan han vara inblandad?