Engström & Granholm, TÖRE

Vem eller vilka förestod denna fotoatelje i Töre?

Fanns en Frans Gustaf Granholm i Morjärv mellan 1907 0ch 1912. Hans yrke noteras som "Ritare". Kan han vara inblandad?

troligen inte, enligt Stig Sandströms "Tidiga porträttfotografer i Norrbotten" så var innehavarna Olof Peter Engström 1845-1912 och Olof Granholm 1857-1919, och att ateljén fanns mellan 1895-1900.

Dessa bägge bodde dock inte i Töre.

Vilka är personerna på bilden? Ur B-G Nilssons bildsamling.

Bilden ur Porträttfynd, okänd kvinna.

Bilden ur Porträttfynd, okänd man. Vad håller han i handen? En lampa? Mannen förmodligen anställd vid järnvägsstationen i Morjärv? Men järnvägen invigdes inte förrän 1902 i Morjärv.!!!