OTTO Johansson, Nederkalix
Fotograf

Nils Otto Johansson föddes 1873 i Bredviken på hemman Näsbyn nr 12. Fadern, Johan Olof Johansson, var hemmansägare men även lots. Modern hette Lisa Kristina Bergström. De hade 7 barn, alla pojkar, och Otto var näst yngst.
Han fick uppskov med värnplikten 1894 men inskrevs 1895 för att 1897 frikallas helt från värnpliktens vidare fullgöranden. Han hade den här tiden vistats i Stockholm och tydligen där lärt sig till fotograf.
Han öppnade fotoatelje i Nederkalix och själva platsen för detta var Karlsborg. Öppnandet skedde nog 1897 och varade till 1902 då han flyttade för gott till Stockholm. Där lärde han sig till skräddare. Men foto och film var hans intresse. På somrarna kom han hem till Bredviken och visade bl a en film som han gjort vid en utlandsresa till Jerusalem.
Vid ateljen i Nederkalix använde han sig av åtmnstone två olika logotyper som vi kan se på bilderna till höger.
Otto Johansson dog ogift i Stockholm 1958.

Nils OTTO Johansson 1873-1958, Bilden ur kalixbilder.se,