Novembermötet 2016

Ett 80-tal åhörare hade bänkat sig i Folkets hus när Benno Krachler drog igång presentationen av Gertrud Ryd Hylanders memoarer. Manuset hittades i Gertruds dator och med hjälp av en del av maken Rasps 65000 foton, väl registrerade och katalogiserade, har han sammanställt materialet till en bok, utgiven av Forskarföreningen, "Gertrud Ryd Tore "Rasp" Hylander MINNEN".

Till sin hjälp hade Benno kallat in Päivi Mättälä som läste valda delar ur boken medan Benno kompletterade med passande bilder.
Samarbetet fungerade bra - det kunde man höra på den uppskattande publikens reaktioner. Små berättelser ur makarnas liv avlöste varann.
Tex fick man sig till livs att Gertrud tyckte att hon var bäst skickad att dra in inkomster till huset och Tore fick då sköta marktjänsten. Deras stora hus fylldes med Tore "Rasps" samlarmaterial och till slut fick man hjälp att kalla på en container för att sortera bort en del, - till Tores förtvivlan. Men det blev snart fullt igen.

Makarna var intresserade av musik och Tore spelade in allt. Vid en semsterresa var man på väg i sin bil och på radion spelades plötsligt nåt väldigt intressant. Tore stannade vid vägkanten, ut med radion på biltaket, in med en kasett för att spela in stycket. När det var klart startades färden igen.
Efter kaffepaus och frågor avslutades det hela med att läkaren Erikoinen berättade om sitt möte med Gertrud och hennes goda läraregenskaper som han fick del av när han började som underläkare på Kalix lasarett./ BGN


Släktforskningens dag 2016 i Kalix

Tillsammans med biblioteket genomförde vi detta arrangemang den 19 mars.
En jämn ström av besökare dök upp i Bibliotekets släktforskarrum.
Styrelsen hade mött upp och "servade" med uppgifter av allehanda slag.
Via den stationära datorn och medhavda bärbara datorer kunde besökarna lotsas in i
kyrkböckernas värld som ju utgör basen för släktforskningen.

Bild 1 nedan,  visar Anders Pettersson i samspråk med Kerstin Johansson som passade på att bli ny medlem i vår förening.

Bild 2 visar Jan-Erik Eriksson, till vänster, som får en orientering om sina rötter i Lappträsk och Överkalix av Bengt-Göran Nilsson. Oscar Rönnberg, bakom, har hittat en intressant uppsats om Kalixmålet

Fotograf är Stig Jonsson