Litteratur att beställa.

Norrbottningen Johan Jakob Rutberg En opponetnt i ståndsriksdagen

Författare är Sixten Marklund och boken är utgiven av Kalixbygdens Forskarförening. Den omfattar 205 sidor med utförliga register och källhänvisningar.

Boken kostar 100 kronor. Enklast beställs boken genom att betala in 100 kr (vi bjuder på portot vid lev per post) på postgiro 47 95 367 - 4 . Notera namn och adress på inbetalningen samt "Bok Rutberg".

"Författaren har på ett mycket överskådligt sätt lyckats binda ihop detta politiska livsöde med den brytningstid på 1800-talet, då den spirande liberalismen alltmer började göra sig gällande. Boken är rikligt försedd med noter, en omfattande bibliografi plus källor. Den kan användas som undervisningslitteratur på vilken nivå som helst." Olof Hederyd

Tips: En passande gåva till historieintresserade vänner !

.