Anna Rutberg

Anna Rutberg föddes 1869. Föräldrar är hemmansägaren Josef Rutberg och Petronella Katarina Bröms. Josef hade handelsbod i Kalix(där Häggströmska huset nu finns) från ca 1899. Där synes Anna ha startat sin fotografibana 1907 eftersom när hon då flyttade dit benämns som "Fotografist". Hennes atelje där låg i en utbyggnad längst norrut på den långa uthuslängan längs Morjärvvägen. Hon förlorade synen på ena ögat 1940 och överlät då firman, Rutbergs fotoatelje, till systerdottern Ebba Enström. Bilden ovan ur Kalix bildarkiv. Omkring 1914 flyttade hon till egen atelje på Strandgatan där hon köpt tomt 1913.. Bilden ovan ur Kalix bildarkiv där också många av hennes negativ finns.

Förvaltaren vid Karlsborg 1902-1916, Johan Bengtsson f 1866 med familj. Hustrun Augusta Charlitta Lindh f 1969. Barnen Bengt Johan f 1905, Sven Andreas f 1899, Karl Thorbjörn f 1908 och Maj Elsa Elisabeth f 1911. Fotot taget ca 1913, ur B-G Nilssons bildsamling.

Hjalmar Lind f 1893 och Albert Jacobsson fr Innanbäcken f 1892. De bör vara omkring 15 år och alltså fotade ca 1907. Kortet till höger är samma kort men med en annan logga.

Hjalmar Lind och Albert Jacobsson.

Hilma Johansson f 11mars 1892. Fotot från ca 1912. Loggan på mörk bakgrund. Hon var hembiträde hos Hallmans på Innanbäcken 1912-1914.

Aina Lundbäck från Rolfs. Född 7 nov 1896, här kanske 20 år och fotat ca 1916. Loggan på gulaktig bakgrund.

Justina Wennström f 1892 i Bondersbyn, senare gift Rönnberg. Här kaske 18 år och fotad ca 1910

Mirjam Johansson f 24 dec 1896, här fotad ca 1914 då hon var piga hos Hallmans på Innanbäcken. Loggan på mörk kartong, skiljer sig från Hilma Johanssons kort.