Här i Länsmansgården, senare Lidfeldts gård och sedan Barnhemmet, hade Clara Lidfeldt och Augusta Risberg fotoatelje mellan ca 1880-1885. Fotot från 1860-tal ur B-G Nilssons bildsamling.

Clara Lidfeldt och Augusta Risberg
Tidiga fotografer i Kalix

I boken "Minnen och anteckningar från Nederkalix" uppger Landström att Clara Lidfeldt och Augusta Risberg drev Kalix första fotoatelje i den fastighet där Barnhemmett tillkom. Det skedde 1885 då Johan August Bergman inköpte fastigheten och skänkte den till kommunen att användas som Barnhem. Ägare då var kopparslagaren Carl Lidfeldt, som efter försäljningen flyttade till Nybruket, längst upp i Stenbäcken. Carl Lidfeldt med familj kom från Piteå till Kalix 1873 och verkar ha inflyttat i den här gården vid sin ankomst. Den låg på älvbrinken där nu Dagcenter har sina lokaler och var tidigare känd som Kalix länsmansgård.

 Varken Clara eller Augusta finns noterade i Nederkalix husförhörs-längder. Det tyder på att de bara fanns i Kalix under någon del av året eftersom de inte blev skrivna här. Släktskap med Carl Lidfeldt torde föreligga.
Lennart Snabb har sammanställt en förteckning över fotografer i Sverige som ligger på nättidningen Rötters sidor på Internet. Han uppger där att Clara Lidfeldt fanns en tid i Nederkalix runt 1900 och även i Piteå. Den tidsuppgiften verkar emellertid vara lite för sen för att stämma med övriga uppgifter.
 I kvarteret Stjärnan nr 56 i Piteå stad finner vi, i HFL 1872-1881, Kopparslagaremästaren Carl Lidfeldt född 1835-08-06 med familj samt även noteringen att de flyttar till Nederkalix. Han har ingen dotter som heter Clara och därför får vi söka vidare.
 I samma HFL, men i kvarteret Vargen nr 13, hittar vi änkan Sara Catharina Roslin med noteringen "änka i nov 1856 efter Skutskepparen Gustaf Lidfeldt". Och hon har en dotter som heter Clara Katharina Lidfeldt, född 1854-09-28. Nu verkar vi ha funnit vår Clara Lidfeldt och mor och dotter bor kvar ännu 1892, men föreligger släktskap med Carl Lidfeldt?
I vigselboken för Piteå stad noteras 1853-11-17 att Båtskepparen Gustaf Lidfeldt gift sig med Sara Catharina Roslin. Han uppges där vara född 1831-09-29. Med denna notering går vi till födelseboken och hittar Gustaf född 1831-10-04, vilket alltså är hans rätta födelsedatum. Föräldrar är sjömannen, fiskaren och borgaren Emanuel Lidfeldt och hans hustru Brita Maria Sandberg. Kan det vara samma Gustaf som står i HFL, men där noterad vara född några dagar tidigare? Studier i ordinarie födelsebok visar att så är fallet. Med samma föräldrar hittar vi Carl, född 1835-08-06. Här har vi alltså den Carl Lidfeldt, som kom till Kalix och Gustaf är hans bror.
Clara Lidfeldt är således brorsdottern som förmodligen om somrarna kommer till Kalix och sin farbror och förevigar kalixborna.
Allan Fogman i Kalix har i sin ägo ett foto med porträtt av Maria Emmoth från Innanbäcken, där hon var bosatt. På framsidan och även på baksidan är angivet att fotografer är Clara Lidfeldt och Augusta Risberg i Nederkalix. Maria som 1884 gifte sig med Johan Fredrik Emmoth är född 1860-05-03 i Korpikån, dotter till Johan Fredrik Nilsson och Greta Kajsa Carlsdotter. På bilden kan man tydligt se vänsterhanden och där finns inga ringar. Det skulle peka på att bilden är tagen före 1884, kanske 1880 när hon fyllde 20 år?
Det skulle också tyda på att Clara Lidfeldt kanske befann sig här i Kalix några år i början på 1880-talet, förmodligen fram till 1885 då farbrodern flyttade. Hon hade nämligen 1879 startat firman i Piteå. Det framgår i Piteå Forminnesförenings årskrift 1989, vilket tips jag fått av Maiken Arvidsson. Fotoateljen fanns förmodligen i deras hus i Kvarteret Vargen. Där avlider modern 1 okt 1893. 6 år senare, 1899-09-10, dör Clara Lidfeldt, endast 45 år gammal. Dödsorsaken är tuberkulos. I Piteå stads dödbok hittar jag det slutgiltiga beviset. Förutom hennes födelsedatum, som stämmer med vårt,  noteras hon också som "Fotografist".
Hennes kompanjon, Augusta Risberg, är nog den Augusta som är född 1856-01-10 i Gamla staden(Öjebyn). Hon är dotter till skräddaren August Risberg och Elisabeth Andersdotter. Augusta avled 1889 och på foton från Piteå noteras Clara, Klara vara ensam ägare till ateljen. /BGN

Isak Isaksson f 1865 i Pålänge gift 1891 med damen till höger. Han dog 1910.

Maria Petersson f 1859 i Siknäs, gift med Isak till vänster. död 1915. Bägge korten med loggan från Ateljen i Piteå, men är säkert tagna i Kalix i början av1880-talet.

Sedan ändrades loggan till Klara med K. Här Alf Theodor Falk f 1858 i Eskilstuna men från 1890 bosatt i Piteå. Ur porträttfynd.

Ytterligare en bild med Piteåloggan, föreställande Johansson från Vallen

Ännu en bild med Nederkalixloggan utan röd kant. Okänd kvinna från porträttfynd.

Ännu en bild med Nederkalixloggan med röd kant. Personen okänd. Från ett Bondersbyalbum.

När hon blev ensam ändrades loggan, här Clara Lidfeldt med C. Damen okänd, på Porträttfynd.

Bilden visar Maria Johansdotter, född 2/5 1860 i Korpikån. Johan Fredrik Nilsson och Greta Cajsa Carlsdotter hette föräldrarna. De var bönder på hemman nr 1 i Korpikå. På bilden ser man att vänstra handen saknar ringar. Det skulle betyda att fotot är taget före 1884 då hon gifte sig med Johan Fredrik Emmoth, kanske är det taget på hennes 20-årsdag? De bosatte sig på Innanbäcken där de 1890 köpte en hemmansdel av nr 4 i Lappkullen. Innan arrenderade de hemmanet Landet i Rolfs ett par år. Hon dog på Innanbäcken den 3 juni 1938. Loggan är utan röd kant och hemvisten är Nederkalix.