Styrelsen,

Dagens sammansättning ser Ni längst ner.
Bilden till höger är från 2012.

Fr.v. Anders, Everth, Bengt-Göran, Karl-Gustav, Stig, Erik, Jan-Åke, Karl-Olov. Foto av Bengt-Göran Nilsson

Nedan i augusti 2014, är styrelsen samlad på Hamnholmen, Marahamn hos K-G Bergman, längst till höger nedan. Stig Jonsson bakom kameran. Övriga från vänster, Karl-Olov, Per, Bengt-Göran, Anders och Kerstin.

På bilden fr v: Karl Olov Johansson Per Björkman, Bengt-Göran Nilsson, Anders Pettersson, Kerstin Rönnqvist,  K- G Bergman.


Styrelsen 2021

Ordf Anders Pettersson                                       0923-21348          janders.peson@telia.com

Sekr och webbmaster: Bengt-Göran Nilsson   070-3290963         bg@nils-son.se

Kassör Stig Jonsson                                            0706913290          slj3660@gmail.com

Ledamot och v.ordf Per Björkman                     0730-885859           bjorkmanper7@gmail.com

Ledam Karl-Olov Johansson                               0923-22202            laila.k-o.johansson@telia.com

Suppl Viktor Nilsson               072-9759576   villr@live.com

suppl Rolf Vånefjärd                                            0923-22441