Styrelsen,

Dagens sammansättning ser Ni längst ner.
Bilden till höger är från 2012.

Fr.v. Anders, Everth, Bengt-Göran, Karl-Gustav, Stig, Erik, Jan-Åke, Karl-Olov. Foto av Bengt-Göran Nilsson

Nedan i augusti 2014, är styrelsen samlad på Hamnholmen, Marahamn hos K-G Bergman, längst till höger nedan. Stig Jonsson bakom kameran. Övriga från vänster, Karl-Olov, Per, Bengt-Göran, Anders och Kerstin.

Ordf Anders Pettersson                                       0923-21348          janders.peson@telia.com

Sekr och webbmaster: Bengt-Göran Nilsson   070-3290963         bg.ownit.nu

Kassör Stig Jonsson                                            0706913290          slj3660@gmail.com

Ledamot och v.ordf Kerstin Rönnqvist              0923-22081            ronnqvist.kerstin@gmail.com

Ledam Karl-Olov Johansson                               0923-22202           laila.k-o.johansson@telia.com

Suppl Viktor Nilsson                                                     villr@live.com

Suppl Per Björkman                                             0923-22264            bjorkmanper7@gmail.com